Nowości
Anestezjologia
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Terror\terroryzm : studium przypadku
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2