Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Anestezjologia
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Syndrom Atlasa : o tych, którzy byli silni zbyt długo