Nowości
Kryptografia w teorii i praktyce
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie
Building construction : the firefighter's battlespace
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych