New items
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Essential MATLAB for Engineers and Scientists