Nowości
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Posłuszni do bólu
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1