New items
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Interna Harrisona. tom II
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć