New items
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
Dwie dekady walki z terroryzmem
Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości