Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Posłuszni do bólu
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej