New items
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Epidemie: prawdziwe zagrożenia i fałszywe alarmy : od ptasiej grypy po COVID-19
Akademicki program mentoringowy w praktyce
Drzewa : łatwe rozpoznawanie