New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Kryptografia w teorii i praktyce
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych