New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Bałkany : raport z polskich misji
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Zrozumieć pracujących w nocy : elementy chronofizjologi