New items
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
zagrożenia
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG