New items
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa