New items
Technologie energetyczne
Wiktymologia kryminalna
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka