New items
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych. 1
System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. 3