Nowości
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
System ochrony zdrowia w Polsce
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz