New items
Kompendium bhp. T. 1
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,