Nowości
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna
Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji : zagrożenia zdrowotne
Teorie stosunków międzynarodowych
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Modelowanie konstrukcji budowlanych