New items
Kryptografia w teorii i praktyce
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Smoldering fires
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1