New items
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Kryptografia w teorii i praktyce
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe