New items
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World
Teoria operacji specjalnych
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności