Nowości
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego