New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach
No cover
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania