New items
Katastrofy. 2,
Dobór i zasady rozmieszczania znaków bezpieczeństwa : ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja i techniczne środki ochrony przeciwpożarowej w budynkach ZL i PM w oparciu o aktualne regulacje prawne i wiedzę techniczną
Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych : ochrona przeciwporażeniowa oraz współpraca zespołu z siecią elektroenergetyczną
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki