New items
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym