Nowości
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Rysunek techniczny maszynowy z elementami CAD : opracowanie zgodne z normami na 2021 r., aktualne oznaczenia GPS, modelowanie CAD
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty