New items
Studenckie prace naukowe
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty