New items
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego
Kryptografia w teorii i praktyce