New items
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Racja stanu Polski w Unii Europejskiej
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Kryptografia w teorii i praktyce
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych