Nowości
Interna Harrisona. tom I
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Pediatria
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego