Nowości
Simpson medycyna sądowa
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
ABC ciężkich urazów