New items
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Studenckie prace naukowe
Hazardous Materials : Managing the Incident
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka