New items
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,