New items
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce