New items
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Studenckie prace naukowe : wydział zamiejscowy w Płońsku
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1