New items
Terrorism Handbook for Operational Responders
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej