New items
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 2