New items
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych