Nowości
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Genetyka medyczna
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński