New items
Ochrona własności intelektualnej
Hazardous Materials Incidents : Surviving the Initial Reponse
System finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce : (z suplementem elektronicznym)
Analiza strategiczna w dziedzinie bepieczeństwa państwa : wybrane metody
Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej