New items
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości
Podręcznik instalatora systemów fotowoltaicznych
Wytrzymałość materiałów 1
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy