New items
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje