Nowości
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć