New items
Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Wspinaczka : podręcznik dla początkujących i średnio zaawansowanych
Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie