Nowości
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Interna Harrisona. tom II
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3