New items
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji : zagrożenia zdrowotne
System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. 3