New items
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu