New items
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Fitoremediacja : potencjał roślin do oczyszczania środowiska
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Dobór i zasady rozmieszczania znaków bezpieczeństwa : ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja i techniczne środki ochrony przeciwpożarowej w budynkach ZL i PM w oparciu o aktualne regulacje prawne i wiedzę techniczną
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa