New items
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Katastrofy. 2,
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty