New items
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2