Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Okulistyka
Interna Harrisona. tom III
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej